Naar de inhoud

Vooraf

Sinds vijftien jaar ben ik broodschrijver. In de loop der jaren heb ik als educatief auteur voor een aantal uitgeverijen gewerkt, zoals het IVIO, Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Noordhoff, Bekadidact en PICA-educatief.
Ook heb ik voor diverse doelgroepen geschreven: voor kinderen van de basisschool, jongeren in het voortgezet onderwijs, oudere kinderen in het speciaal basisonderwijs en volwassen anderstaligen.

Hoewel ik van huis uit Neerlandica ben, heb ik me niet beperkt tot het meeschrijven aan NT2-methoden en taalmethoden, maar mijn horizon verbreed door onder meer te schrijven aan een methode Engels, NASK, natuur en techniek en begrijpend lezen.

Momenteel schrijf ik mee aan een methode taal voor de basisschool en aan een boekje over informatieverwerving en -verwerking voor de serie Denkwerk.

Bekijk vooral mijn portfolio. Van de methodes waaraan ik heb meegewerkt, geef ik een korte beschrijving en noem ik de belangrijkste kenmerken. De plaatjes rechts linken door naar gescande voorbeeldpagina's van mijn werk.