Naar de inhoud

Theaterlezen

Door Feli Berenbroek en Karin Janssen

Theaterlezen is een combinatie van drama, technisch lezen en begrijpend lezen. In groepjes van vier lezen de kinderen een tekst, waarbij elk kind een personage vertolkt. Aan het eind van de week is er de ‘opvoering’ voor de rest van de klas. Dit geïnteresseerde publiek maakt dat de kinderen volop bezig met voordracht, een duidelijke uitspraak en goede intonatie. Het herhaaldelijk lezen van dezelfde tekst, belangrijk voor de iets zwakkere lezers, is door de opvoering, betekenisvol geworden. Kinderen zijn buitengewoon gemotiveerd om keer op keer te oefenen met deze tekst.


Op deze website staat elders meer informatie over theaterlezen.


Het manuscript Het raadsel van Raneb is een theaterleesboek, geschikt voor de tweede helft van groep 5.
U kunt het bestellen via deze website.