Naar de inhoud

Leesvaardig

Uitgeverij Malmberg

Sinds een aantal jaar krijgen taal en rekenen in de brugklas extra aandacht. Vaak is er een lesuur per week beschikbaar gesteld.

De nieuwe begrijpend leesmethode Leesvaardig helpt kinderen in de brugklas van vmbo-bk, vmbo-gt en havo beter te leren lezen. Niet door allerlei leesstrategieën nog eens uitgebreid aan de orde te stellen. Maar door het plezier in het lezen terug te brengen en het nut van het lezen duidelijk te maken.

Motivatie staat dus in Leesvaardig voorop. Wil een kind de wedstrijd snelzoeken winnen, dan moet hij dus  handig kunnen lezen. Wil een kind de moord oplossen, dus moet wel de informatie uit het politiedossier in schema's kunnen zetten.

De eerste resultaten op proefscholen laten zien dat kinderen en docenten met veel plezier aan de slag gaan met deze nieuwe leesmethode. De methode is inmiddels verschenen en te bestellen bij Malmberg.

Klik op een van de plaatjes rechts om voorbeelden van mijn werk te bekijken.